logo
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zbiór  wniosków, formularzy oraz innym dokumentów niezbędnych przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie.

Poniżej znajdują się załaczniki wraz z opisem.

UWAGA !

Do dokumentów:

"Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych" ,

"Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych i udzielenie pomocy publicznej

"Wniosek o staż

"Wniosek o doposażenie"

należy dołączyć wypełnione "Zgłoszenie wolnego miejsca pracy "


POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH OD DNIA 15.09.2009 R. WZNAWIA WYDAWANIA WNIOSKÓW:

- O JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

: 2009-04-27 12:37:25 - Ankieta dla pracodawców (455.27 kB)
2009-04-27 12:37:47 - Karta Rejestracyjna bezrobotnego (106.22 kB)
2009-04-27 12:39:46 - Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (187.46 kB)
2009-04-27 12:40:17 - Wniosek o refundację wykonania robót publicznych (76.69 kB)
2009-04-27 12:40:35 - Prace interwencyjne (111.92 kB)
2009-04-27 12:40:58 - Zasady przyznawania zwrotu kosztów dojazdu (78.65 kB)
2009-04-27 12:41:18 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (149.65 kB)
2009-04-27 12:42:22 - Zgłoszenie wolnego miejsca pracy (263.52 kB)
2009-04-27 12:44:00 - Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych (164.81 kB)
2009-04-27 12:44:33 - Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych i udzielenie pomocy publicznej (192.46 kB)
2009-04-27 12:49:42 - Oświadczenie pracodawcy (143.87 kB)
2009-04-27 12:50:32 - Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy (247.52 kB)
2009-05-07 09:15:42 - Prace społecznie użyteczne- Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym. (165.91 kB)
2009-05-20 13:59:33 - Karta kandydata na szkolenie, studia podyplomowe, egzamin (369.01 kB)
2009-05-21 12:48:37 - Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (274.11 kB)
2009-05-21 12:49:05 - Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego (256.18 kB)
2009-05-21 12:49:29 - Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji (265.31 kB)
2009-05-29 08:49:02 - Wniosek o organizację robót publicznych (182.41 kB)
2009-07-20 11:15:55 - Zgłoszenie wolnego miejsca pracy (263.52 kB)
2009-07-22 07:56:18 - Wzór oświadczenia o zaleganiu lub nie zaleganiu w płatnościach (170.14 kB)
2009-09-15 10:55:35 - Wniosek o doposażenie (209.84 kB)
2009-09-15 10:56:59 - Specyfikacja dodatkowa do doposażenia (55.22 kB)
2009-09-15 10:57:31 - Zasady, regulamin do doposażenia (195.54 kB)
2009-09-15 10:58:32 - Oświadczenie pracodawcy do doposażenia (142.98 kB)
2009-09-15 10:59:16 - Zgłoszenie oferty do doposażenia (220.96 kB)
2009-09-17 13:47:33 - Dotacja, Zasady (160.43 kB)
2009-09-17 13:48:21 - Dotacja, Wniosek do nowego rozporządzenia (220.00 kB)
2009-09-17 14:47:25 - Rozporządzenie MPiPS z dn. 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu... (108.49 kB)
2009-09-24 08:08:35 - Wniosek o staż (164.62 kB)

: Druki do pobrania
: PUP Poddębice
: PUP Poddębice
: Paweł Knop
: 2003-06-29 10:25:05
: 2003-06-29 10:25:05
: 2009-09-28 11:25:05

...

corner   corner