logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
minus Zakres Kompetencji
   minus Zasięg terytorialny
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zakres Kompetencji

Spis dokumentów:
1. Zasięg terytorialny

Szanowni Państwo
 

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Poddębickiego działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji publicznej. Zwierzchnictwem na PUP sprawuje Starosta Poddębicki.

Cel i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia 

i aktywizacja zawodowa. Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w tym:

  1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
  2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
  3. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową.
  4. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.
  5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
  6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
  7. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia.
  8. Współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

 

Ilość odwiedzin: 8103
Nazwa dokumentu: Zakres Kompetencji
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-05 10:27:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner