logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
minus Zakres Kompetencji
   minus Zasięg terytorialny
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
minus KOMUNIKAT o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach w załączniku
minus Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach w trakcie epidemi COVID-19
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zakres Kompetencji

Spis dokumentów:
1. Zasięg terytorialny

Szanowni Państwo
 

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Poddębickiego działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji publicznej. Zwierzchnictwem na PUP sprawuje Starosta Poddębicki.

Cel i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia 

i aktywizacja zawodowa. Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w tym:

  1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
  2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
  3. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową.
  4. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.
  5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
  6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
  7. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia.
  8. Współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

 

Ilość odwiedzin: 9408
Nazwa dokumentu: Zakres Kompetencji
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-05 10:27:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner