logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


WNIOSKI, FORMULARZE, PLIKI > Środki z Funduszu Pracy

 

K R Y T E R I A

 

 

 na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

opracowane w  Powiatowym  Urzędzie Pracy

                                                                 

W P R O W A D Z E N I E

Jednym z priorytetowych zadań polityki rynku pracy jest aktywne przeciwdziałanie bezrobociu. W tym celu stosowane są różnego typu instrumenty ekonomiczno-finansowe aktywizujące rynek pracy.

Wśród wielu aktywnych programów rynku pracy możliwych do finansowania środków Funduszu Pracy szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia osób z natury przedsiębiorczych  zorientowanych na sukces, mają środki na podjęcie działalności gospodarczej, oraz środki na tworzenie dodatkowych miejsc pracy w istniejących zakładach pracy. Służą one w przełamywaniu bariery kapitału oraz trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, w strukturze zatrudnienia znaczący udział mają małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające również największy potencjał wzrostu zatrudnienia. Dlatego tak istotne jest wyzwalanie i rozwijanie indywidualnej przedsiębiorczości.

Prowadzona przez Urząd Pracy promocja i wspieranie samozatrudnienia, oraz pomoc szkoleniowa zdecydowanie zmniejszają ilość przyszłych niepowodzeń związanych z podejmowaną  działalnością na własny rachunek.

 

Pełna treść dokumentu znajduje się w załaczniku poniżej

otrzymania środków z Funduszu Pracy

 

Nazwa dokumentu: Środki z Funduszu Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pawlak
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pawlak
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Knop
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 12:14:27
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 12:14:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-20 10:17:46

Wersja do wydruku...

corner   corner