logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Informacje o Urzędzie
plus Zakres Kompetencji
plus Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Oferta handlowa
plus Nabór na stanowiska Urzędnicze
minus Oferty Pracy i staże
plus Zarzadzenia Dyrektora PUP
 PRAWO PRACY
plus Informacje Urzędu
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ważne Instytucje
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Ochrona danych osobosych
A A A


Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zbiór  wniosków, formularzy oraz innym dokumentów niezbędnych przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie.

Poniżej znajdują się załaczniki wraz z opisem.

UWAGA !

Do dokumentów:

"Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych" ,

"Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych i udzielenie pomocy publicznej

"Wniosek o staż

należy dołączyć wypełnione "Zgłoszenie wolnego miejsca pracy "

Załączniki do pobrania: 2009-04-27 12:37:25 - Ankieta dla pracodawców (455.27 kB)
2009-04-27 12:37:47 - Karta Rejestracyjna bezrobotnego (106.22 kB)
2009-04-27 12:38:35 - Wniosek o staż (164.62 kB)
2009-04-27 12:39:09 - Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego (125.50 kB)
2009-04-27 12:39:46 - Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (187.46 kB)
2009-04-27 12:40:17 - Wniosek o refundację wykonania robót publicznych (76.69 kB)
2009-04-27 12:40:35 - Prace interwencyjne (111.92 kB)
2009-04-27 12:40:58 - Zasady przyznawania zwrotu kosztów dojazdu (78.65 kB)
2009-04-27 12:41:18 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (149.65 kB)
2009-04-27 12:41:52 - Wzór oświadczenia o zaleganiu lub niezaleganiu w płatnościach (170.14 kB)
2009-04-27 12:42:22 - Zgłoszenie wolnego miejsca pracy (263.52 kB)
2009-04-27 12:44:00 - Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych (164.81 kB)
2009-04-27 12:44:33 - Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych i udzielenie pomocy publicznej (192.46 kB)
2009-04-27 12:47:07 - Regulamin przyznawania dotacji dla bezrobotnych obowiązujący od 01.04.09 r (178.73 kB)
2009-04-27 12:47:53 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy (407.65 kB)
2009-04-27 12:48:14 - Ogólna informacja o refundacji kosztów doposażenia (104.28 kB)
2009-04-27 12:48:39 - Zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia dotycząca doposażenia nowego stanowiska pracy (277.34 kB)
2009-04-27 12:49:15 - Dodatkowa specyfikacja do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (56.66 kB)
2009-04-27 12:49:42 - Oświadczenie pracodawcy (143.87 kB)
2009-04-27 12:50:32 - Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy (247.52 kB)
2009-04-30 14:50:23 - Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (209.84 kB)
2009-05-07 09:15:42 - Prace społecznie użyteczne- Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym. (165.91 kB)
2009-05-20 13:59:33 - Karta kandydata na szkolenie, studia podyplomowe, egzamin (369.01 kB)
2009-05-21 12:48:37 - Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (274.11 kB)
2009-05-21 12:49:05 - Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego (256.18 kB)
2009-05-21 12:49:29 - Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji (265.31 kB)
2009-05-27 09:17:09 - Regulamin doposażenia stanowiska pracy (181.99 kB)
2009-05-27 09:18:12 - Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (224.08 kB)
2009-05-29 08:49:02 - Wniosek o organizację robót publicznych (182.41 kB)
2009-06-01 11:42:53 - Zasady przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (157.62 kB)
2009-06-01 12:52:57 - Zasady dokonywania refundacji ze środków kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (181.99 kB)

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: PUP Poddębice
Osoba, która odpowiada za treść: PUP Poddębice
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Knop
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 12:54:33

Wersja do wydruku...

corner   corner